Home Books & Articles Performative Utopias. Radical Artists on the American stage in 21st century

Performative Utopias. Radical Artists on the American stage in 21st century

Performative Utopias. Radical Artists on the American stage in 21st century, Humanitas Publishing House, Bucharest

"Bazat pe experienţa americană a autoarei, volumul oferă informaţii despre limbajele performative de pe scenele americane din afara sistemului comercial, acolo unde se găsesc formule revoluţionare estetic care conţin, de ce mai multe ori, întrebări esenţiale despre societate şi despre formele şi rolul spectacolului în această societate (pentru o bună informare există note cu linkuri către spectacolele prezentate şi bibliografie).

Început cu un capitol dedicat artiştilor americani notorii, precum Robert Wilson, Marina Abramovic, Laurie Anderson, volumul continuă cu spectacolul străzii – fenomenul occupy şi performativitatea sa – şi cu avangarda americană care obligă la schimbarea grilelor de receptare a spectacolului (Lee Breuer: „...avangarda e grupul de oameni pe care-i pui în faţa trupelor, să fie împuşcaţi, pentru ca armata să nu fie împuşcată“). Cristina Modreanu încearcă o viziune multiperspectivată, citînd alţi critici şi pe artişti, dar cartea reprezintă perspectiva personală a autoarei asupra scenei americane şi procesul de construire a acestei perspective." (Oana Stoica, Dilema veche)

http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/noua-voce-noii-cetati